Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
RPO informacja

Załączniki (1)RPO informacja.png

Równość w ramach POWER

Załączniki (1)Równość w ramach POWER.png

Równość w ramach RPO

Załączniki (1)Równośc w ramach RPO.png

Pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (IV)

Załączniki Pobudzenie aktywności zawodowej.pdf

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę