Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

    Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wschowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego...

Obrazek dla: Nabór osób niepełnosprawnych na szkolenia POWER
Nabór osób niepełnosprawnych na szkolenia POWER

  Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie ogłasza:    NABÓR WNIOSKÓW  o zorganizowanie szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych posiadających...

Obrazek dla: Pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (V)
Pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (V)

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę