Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie


Zawartość stron

Załączniki
Informacja dotycząca opłat.pdf (pdf, 310 KB)
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.docx (docx, 55 KB)
Oświadczenie podmiotu dzialajacego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego.docx (docx, 55 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzajacego wykonywanie pracy cudzoziemcowi art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o pziirp.docx (docx, 58 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonowa cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (docx, 69 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonowa cudzoziemca na terytorium RP.docx (docx, 64 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium RP.docx (docx, 74 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.docx (docx, 68 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j ust.docx (docx, 57 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy.docx (docx, 55 KB)
wzór pełnomocnictwa.docx (docx, 15 KB)
Informacja o podjęciu-niepodjęciu-zakończeniu-przerwaniu pracy do ościadczenia.doc (doc, 25 KB)
Wniosek o zarejestrowanie oświadczenia.docx (docx, 16 KB)
Wniosek o zarejestrowanie zezwolenia.docx (docx, 12 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę